_

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ

 • Разкриване на покрив
 • Почистване на кал, демонтаж на стари летви, мушама
 • Полагане на подкеремидна изолация
 • Наковаване на летви
 • Нареждане на керемиди
 • Измазване на капаци с вароциментов разтвор
_

от 10,00 до 13,00 лв/м2

ВСИЧКО ТРУД И МАТЕРИАЛИ

_
_

ПОДМЯНА НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЦИ

 • Подмяна на улуци – поцинковани
 • Подмяна на водосточни тръби – поцинковани
 • Монтаж на казанче – поцинковано
 • Подмяна на улуци PVC покритие
 • Подмяна на водостоци PVC покритие
 • Монтаж на казанче PVC покритие
_

договаряне /м2

ВСИЧКО ТРУД И МАТЕРИАЛИ

_
_

ПОКРИВИ – НОВА КОНСТРУКЦИЯ

 • Демонтаж на съществуваща конструкция
 • Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия
_

от 50,00 до 90,00 лв/м2

ВСИЧКО ТРУД И МАТЕРИАЛИ

_
_

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ

 • Почистване на покривната площ
 • Изкърпване, където е необходимо
 • Грундиране на основата с битумен грунд
 • Полагане на един пласт усилен воалит с посипка (4 кг)
_

от 9,00 до 12,00 лв/м2

ВСИЧКО ТРУД И МАТЕРИАЛИ

_
_

ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ

 • Подмяна и обшиване на капандури
 • Обшиване на комини
 • Обшиване на бордове
 • Подулучни и надулучни поли
 • Улами
_

договаряне /м2

ВСИЧКО ТРУД И МАТЕРИАЛИ

_